Pneumatyka

PNEUMATYKA

Sprężone powietrze – to niewyczerpane, najczystsze medium znajdujące się wokół nas, jest jednym z najpopularniejszych nośników energii wykorzystywanym w przemyśle, tak jak elektryczność, paliwo i gaz.
Odgrywa ono życiowa rolę w większości nowoczesnych firmach produkcyjnych i w nowoczesnej cywilizacji.

Warto wiedzieć, że pneumatyka bo tak dzisiaj nazywana jest dziedzina inżynierii mechanicznej, zmieniając się na przełomie lat z prostych rozwiązań po zaawansowane procesy technologiczne, stała się dzisiaj jednym z najczęściej wykorzystywanym medium w niemalże każdej dziedzinie przemysłu, co oczywiście świadczy o jej niepodważalnej uniwersalności oraz przydatności.
Podstawowa różnica medium w postaci powietrza nad innymi polega na tym, że użytkownicy sami wytwarzają sprężone powietrze. Mając przy tym bezpośredni wpływ na ilość, jakość, oraz możliwość magazynowania energii.
To wszystko ma ogromne znaczenie w nieciągłych procesach pracy, może mieć duży wpływ na funkcjonowanie zakładu produkcyjnego.

Przy tak wielu zastosowaniach w różnych środowiskach zależnych od sprężonego powietrza, powietrze nie tylko musi być dostarczone o określonym ciśnieniu i przepływie, ale i o określonej jakości.
W skład pneumatycznego układu sterowania wchodzą 3 części: część przygotowująca powietrze, część sterująca oraz część wykonawcza.
Głównym zadaniem pneumatyki jest konstruowanie i wykorzystanie w praktyce urządzeń, w których dochodzi do przekazywania energii a etap sterowania następuje najczęściej za pomocą sprężonego powietrza, które pracuje tutaj, jako czynnik roboczy.
Mówiąc w dużym skrócie oraz uproszczeniu, pneumatyka wykorzystuje energię sprężonego powietrza do uruchamiania wielu urządzeń.